ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΙΕΡΙΣΟΥ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ