Τοιχογραφίες

Ο Αγιογραφικός μας οίκος με βάσει την θεωρητική και τεχνική του κατάρτιση έχει την δυνατότητα να αναλάβει την Αγιογράφηση οποιουδήποτε έργου βυζαντινής και θρησκευτικής θεματολογίας. Με γνώμονα την πολυετή πείρα και την γνώση στην βυζαντινή Αγιογραφία καθώς και στην αρχιτεκτονική του Ναού επιλέγουμε την εικονογράφηση.

Η αγιογραφία επί του τοίχου γίνεται με δύο τρόπους:

α) Επί τόπου εφόσον υπάρχει το κατάλληλο υπόστρωμα τοίχου.

β) Σε καμβά στο εργαστήριό μας προετοιμασμένο από εμάς και επικολλώντας τον στον Ναό. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι οικολογικά και πιστοποιημένα για ένα καλύτερο και άριστο αποτέλεσμα.